Opatření děkana Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity k obhajobám závěrečných a periodických zpráv projektů

-------------------------------------------------------
Program seminářů ZS 2011 najdete  zde
- všechny zájemce srdečně zveme.
-----------------------------------------------------
Děkan ZF, prof. Ing. Miloslav Šoch, CSc., svolává na pondělí 12.prosince 2011 setkání akademické obce.
Bude se konat od 14 hodin v učebně M 6

Při této příležitosti vyhlašuje děkan na toto odpoledne děkanské volno pro studenty.
-------------------------------------------------------------

rektorské volno 6.12. 2011 od 13.00
----------------------------------------------------------------

Koncem roku 2011 bude probíhat  
VOLBA REKTORA JIHOČESKÉ UNIVERZITY NA OBDOBÍ 2012 - 2016.
Volba kandidáta, harmonogram a další informace dostupné zde ( Web JU ).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ve dnech 19. a 20.10. úspěšně proběhl již čtvrtý ročník konference „Otazníky kolem CITES“,
pořádaný katedrou biologických disciplín Zemědělské fakulty JU ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou a Zoologickou zahradou Ohrada.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

cites     2011

Zemědělská fakulta a Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, a Zoologická zahrada Ohrada v Hluboké nad Vltavou
si Vás dovoluje srdečně pozvat na 4. ročník konference s mezinárodní účastí.

Konference se bude konat 19.- 20. října 2011 na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích a v Zoologické zahradě Ohrada v Hluboké nad Vltavou.
Zde si můžete přečíst podrobný program konference  Otazníky kolem CITES 2011
----------------------------------------------------------------------------------------------------

I v Japonsku o nás vědí !

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ve věku 84 let zemřel vážený botanik a bývalý člen naší katedry Doc. Jaroslav Gazda, CSc.
---------------------------------------------------------------------------------------------

Nový bakalářský a magisterský obor Biologie a ochrana zájmových organismů
 

Od školního roku 2009/2010 bylo zahájeno navazující magisterské studium

Od školního roku 2010/2011 jsme již zahájili také bakalářské studium  v kombinované formě

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CITESové fotoúlovky

Podělte se s ostatními o své úlovky!

Zde uvítáme Vaše zajímavé fotky – jedinou podmínkou je, aby na nich bylo zvíře nebo rostlina ze seznamu CITES.

Nezapomeňte uvést své jméno, datum a místo, fotografovaný druh, název snímku a cokoli dalšího, co uznáte za vhodné k fotce sdělit.

Na Vaše fotky se těšíme na mmarcinova@zf.jcu.cz

Nejlepší „úlovky“ vystavíme na příští konferenci Otazníky kolem CITES v roce 2011

Zde ukázka

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Důležité!!!!!!

Akvarijní chov katedry biologických disciplín ZF JU získal akreditaci jako

Chovné a dodavatelské zařízení podle zákona č. 246/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 207/2004 Sb., o ochraně, chovu a využití pokusných zvířat.

Znamená to, že katedra je oprávněna produkovat a dodávat vybrané druhy ryb pro experimentální účely jiným institucím. Význam některých druhů ryb, používaných jako pokusná zvířata v řadě odvětví biologie stále stoupá. Jsme zaměřeni především na chov Danio rerio (dánie pruhovaná, "zebřička") a Poecilia reticulata ("paví očko"), jako nejvíce používané "laboratorní" ryby, doplňkově též Macropodus opercularis (rájovec dlouhoploutvý) a další druhy ryb.

 

-------------------------------------------------------------------------------------

DŮLEŽITÉ!!!!!!!

Dne 03.09.2009 byla Katedra biologických disciplín registrovaná jako vědecká instituce CITES

Podrobnosti zde

-------------------------------------------------------------------------------------

 

Ve dnech 25-26.02.2009  se uskutečnila konference

" Otazníky kolem CITES " 2009  

Děkujeme všem za hojnou účast a budeme se těšit v dalším ročníku.

fotodokumentace zde

--------------------------------------------------------------------------------------

Mezinárodní konference

"Úhly pohledu - Spiny perspectives"2009

Ve dnech 16. - 20.6.2009 proběhla v Praze na ČZU a v Botanické zahradě hl. m. Prahy mezinárodní konference "Úhly pohledu - Spiny perspectives" (http://www.spiny-perspectives.eu/program-cz.pdf), které se zúčastnili odborníci z řady evropských zemí, dále z Mexika a Brazílie. Vzhledem k tématickému vztahu této problematiky k náplni a cílům výuky studijního oboru "Biologie a ochrana zájmových organismů", garantovanému katedrou biologických disciplín ZF JU byla jedním z partnerských pracovišť konference také naše katedra, zastoupená na konferenci dvěma členy, Ing. Zuzanou Balounovou Ph.D. a doc. Rajchardem.

Předmětem jednání byly otázky ochrany kaktusů a sukulentů, úloha tzv. amatérských pěstitelů, uplatňování ochranářských opatření, problematika dodržování úmluvy CITES apod. Konference byla pojata jako dialog institucí, profesionálů a amatérů. Významným výsledkem pro naše pracoviště bylo m. j. navázání perspektivních kontaktů s univerzitními pracovišti v Latinské Americe.

Fotoalbum z konference zde

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

           JU na celostátní zemědělské výstavě

                 „Země živitelka“

která se konala ve dnech od 27.08.09 do 01.09.09.