Seminární práce studentů


Jak byly prezentovány, bez úprav.
Stav k 21.1.2009

 

Acidifikace 09 - Požárková, Boušková

Desertifikace a povodně

Doprav. krajina09 - Kalinka

Ekolog. zemědělství - Mach, Žiška

CHKO v ČR 09 - Trávničková

Kůrovec - Švec

Národní parky -

Povodně - Vodehnalová

Skleníkový jev - Velková

Stavby ekol. - Beneš

Změny klíma - Hejná

 

 

 

 

 

 

 

 


Seminární práce 2007
Prezentace MS Powerpoint, ke stažení

Brukev řepka v Evropě (0,4 MB)
Králík divoký v Austrálii (0,8 MB)
Krysa a potkan ve střední Evropě (0,3 MB)
Ochrana lesů (2 MB)
Ozónová vrstva (1,9 MB)
Plejtvák obrovský v arktické oblasti (21 MB)
Skleníkové plyny a jejich omezování (5,5 MB)
Větrná energie (3,1 MB)
Vydra říční ve střední Evropě (0,1 MB)
Využití vodní energie (1,9 MB)
Využití energie Slunce (0,2 MB)
Využití energie přílivu (3 MB)