Zajímá vás chov akvarijních a terarijních zvířat, pěstování orchidejí, kaktusů, exotická fauna a flóra?

 

Přihlaste se ke studiu nového studijního oboru

 

Biologie a ochrana zájmových organismů

 

na Zemědělské fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

 

Zaměření studia:

 

·        Biologie, ekologie, etologie, fyziologie, systematika a geografické rozšíření rostlin i živočichů, vyskytujících se v chovech a pěstírnách

·        Praktické zásady chovu a pěstování, základy rostlinolékařství a zoohygieny

·        Legislativa (mezinárodní úmluvy (CITES, směrnice EU, zákon na ochranu přírody, zákon proti týrání)

 

V rámci oboru je kladen důraz též na zvládnutí dvou cizích jazyků (jeden z nich bude anglický jazyk).

 

Uplatnění:

 

Komerční chovy zvířat a pěstírny sbírkových rostlin, firmy zabývající se dovozem a vývozem zájmových organismů, zoologické a botanické zahrady, specializované výzkumné laboratoře, specialisté ve státních institucích (Česká inspekce životního prostředí, Ministerstvo životního prostředí, referáty životního prostředí, celní orgány).

 

Struktura studia:

 

Obor je vyučován ve spolupráci především s Přírodovědeckou fakultou Jihočeské univerzity, dále s dalšími fakultami JU i jiných VŠ. Specializované přednášky jsou vedeny externisty. Součástí studia budou rovněž praxe v institucích, zabývajících se problematikou zájmových organismů.

Studium bude probíhat v kreditním systému, což znamená, že od 2. ročníku bude možnost volby předmětů podle zájmu a vybraného směru specializace ke státní závěrečné zkoušce

Obor je koncipován jako tříletý bakalářský, nově byl akreditován navazující magisterský stupeň, jehož výuka bude zahájena ve školním roce 2009/2010, který je posložení přijímacích (a v průběhu studia rozdílových) zkoušek přístupný i absolventům bakalářského studia podobných studijních oborů.