Systematika CITES rostlin

Seznam rostlin k poznávačce bude upřesněn. Bude odvozen ze seznamu CITES rostlin - ke stažení zde.

Podmínky zápočtu:
poznávačka
účast na exkursích
seminární práce

Podmínky zkoušky:
Zkouška je ústní.

Přednášky - NOVĚ DOPLNĚNY:
Přednáška úvodní
(prezentace 9 MB)
Přednáška Orchidaceae (prezentace 31 MB)
Přednáška kapraďorosty (prezentace 57 MB)
Přednáška nahosemenné - 1. část (prezentace 5 MB), 2. část (prezentace 8 MB)
Přednáška cykasy (prezentace 65 MB)
Přednáška Ginkgoophyta a další skupiny (prezentace 8 MB)
Přednáška Pinopsida (prezentace 46 MB)
Přednáška Gnetopsida (prezentace 12 MB)
Přednáška úvod do krytosemenných (prezentace
108 MB)
Přednáška jednoděložné - 1. část (prezentace 3 MB), 2. část (8 MB), 3. část (19 MB)
Přednáška Commelinidae ("trávoidy", prezentace 35 MB)
Přednáška Ranunculidae (prezentace 9 MB)
Přednáška Proteidae (prezentace 9 MB)
Přednáška Caryophyllidae  -  1. část (prezentace 14 MB), 2. část - sukulenty (31 MB), 3. část (10 MB)
Přednáška Rosidae (prezentace 10 MB)
Přednáška Eurosids - 1. část (prezentace 25 MB), 2. část (26 MB), 3. část (12 MB), 4. část (20 MB)
Přednáška Euasterids - 1. část (prezentace 21 MB), 2. část (12 MB)

naposledy upraveno 08.09.2009