Botanika

Terénní cvičení Vomáčka:

Proběhne ve dvou skupinách mezi 2.6. až 4.6. a 4.6. až 6.6., délka trvání 2,5 dne. Hromadný odjezd bude zajištěn od budovy katedry biologických disciplín vždy první den v 8:00. Účast na cvičení je povinná, výjimky se povolují jen po předchozí dohodě s garantem kurzu.

Terénní stanice je vybavena 20 postelemi bez lůžkovin (nutný spací pytel), laboratořemi (v jedné budou vystavovány rostliny), kuchyňkou, záchodem a sprchou. Pozor, na terénní stanici je jen omezené množství pitné vody a o víkendu je výrazně omezena možnost dokupování potravin (nejbližší obchod je 2,5 km a je o víkendu uzavřen). Proto zásoby s sebou! Voda na terénní stanici je bez problémů pitná po převaření.

Dále se doporučuje vzít si s sebou zápisník (nebo volné listy papíru), tužku, dle možností určovací příručky na rostliny, botanickou lupu apod.

V celém objektu terénní stanice platí zákaz kouření!

Náplň terénního cvičení:

Exkurse po okolí

Základní popis rostlinného společenstva

Demonstrace rostlinného materiálu

Samostudium vystavených rostlin

Poznávačka (poslední den ráno)

 


Podmínky zápočtu:


Účast na cvičeních v průběhu semestru včetně exkursí

Účast na terénním cvičení

Vypracování protokolů ze cvičení v průběhu semestru (protokoly by měly být na odpovídající úrovni, tj. zobrazovat správně zakreslený a správně popsaný preparát). Protokoly jsou známkované (celková známka z protokolů slouží v případě nerozhodného výsledku zkoušky) a je nutné je všechny předložit u zkoušky.
Seminární práce (společně s předmětem Systematika CITES rostlin) - bude se zpracovávat ve dvojicích, jak jste si je určili na exkursi 13.3. do skleníku Fata Morgana. Tyto dvojice budou na všechny části seminární práce z obou předmětů stejné.

Poznávačka z dřevin (bude se konat zřejmě týden před zápočtovým týdnem, termín bude upřesněn), je nutno získat 40 bodů z 60

Poznávačka z bylin na Vomáčce, je nutno získat 70 bodů ze 105.


Protokol ke cvičením (MS Word, vytiskněte si prosím oboustranně)

 

Písemnky pro studenty BOZO - SYSTEMATIKA CITES ROSTLIN

 

Podmínky poznávačky:

Poznávačka se vyplňuje písemně do formuláře (vzorový formulář včetně příkladu hodnocení zde). Preferovány jsou latinské názvy, pokud možno nezkomolené. Za drobné chyby (i/y, jedno/dvě stejná písmena nebo koncovky) se bodové hodnocení nesnižuje. České názvy bez latinských jsou hodnoceny nižším počtem bodů. V případě znalosti latinského názvu již nemusí být český název do formuláře zapisován.

 

Ke každé rostlině je nutno určit:

rod (latinsky 3 body, česky 1 bod)

druh (latinsky +2 body, česky +1 bod)

čeleď (latinsky nebo česky, za 1 bod)

biotop (jen u bylin, seznam biotopů bude zveřejněn, 1 bod)

 

V poznávačce se budou vyskytovat výhradně rostliny ze seznamu. V případě, že je v seznamu uveden jen rod (např. Lycopodium sp.), je uvedení rodu počítáno automaticky za 5 bodů latinsky, popř. 2 česky.

 

V případě neúspěchu u poznávačky dřevin je možno ji opakovat za týden. V případě neúspěchu u poznávačky bylin je možno ji opakovat v následujícím týdnu, v případě dalšího neúspěchu ve vypsané termíny v Českých Budějovicích (předpoklad - druhá polovina srpna).

 

Do složení poznávačky nebude student připuštěn ke zkoušce!!

 

Seznam rostlin k poznávačce

 

Seznam dřevin k poznávačce

 


Podmínky zkoušky:


Zkouška bude kombinovaná, písemná část bude mj. obsahovat obrázky odpovídající preparátům kresleným na cvičením nebo obrázky objektů z přednášek (buňka a její součásti, pletiva, rostlinné orgány). Pokud bude písemná zkouška složena alespoň na 60%, student bude připuštěn k ústní části, jinak bude muset zkoušku opakovat.
V rámci cvičení proběhne 5 pětiminutovek, z nichž lze dostat vždy 0 až 2 body, tedy celkově max. 10 bodů. Ty mohou nahradit třetinu písemné části zkoušky. Kdo nebude spokojen se svým bodovým ziskem z průběžných pětiminutovek, bude mít šanci zodpovědět otázky v rámci testu.Přednášky:

Přednáška č. 1 - úvod (prezentace 5 MB)
Přednáška č. 2 - cytologie (prezentace 7 MB)
Přednáška č. 3 - dělení buňky, buněčná stěna (prezentace 31 MB)
Přednáška č. 4 - histologie (prezentace 24 MB)
Přednáška č. 5 - histologie II. (prezentace 9 MB)
Přednáška č. 6 - kořen (prezentace 21 MB)
Přednáška č. 7 - stonek (prezentace 25 MB)   
Přednáška č. 8 - list (prezentace 21 MB)         
Přednáška č. 9 - rozmnožování 1. část (prezentace 39 MB)          

 

naposledy upraveno 08.09.2009