Název předmětu

Anatomie a morfologie rostlin


Rozsah:

přednášky (týdenní rozsah v hodinách):

2

 

cvičení (týdenní rozsah v hodinách):

2

Literatura:

Procházka, S. a kol.: Fyziologie rostlin. Praha, Academia, 1998, 484 s.
Černohorský, Z.: Základy rostlinné morfologie. Praha, SPN, 212 s.
Pazourek, J.: Poznáváme vnitřní stavbu rostlin. Praha, SPN, 1978, 194 s.
Pazourek, J.: Pracujeme s mikroskopem. Praha, SNTL, 1961, 210 s.


Anotace:

Cílem předmětu je popsat základní struktury na úrovni buňky, pletiva a rostlinného organismu, a připravit tak studenty na výuku funkce rostlinného těla a jeho částí v navazujícím předmětu fyziologie rostlin. Dále objasnit základní anatomické a morfologické charakteristiky užívané při taxonomické determinaci rostlin, a tak připravit studenty na následnou výuku v předmětu Determinace rostlinných produktů CITES.

Základy cytologie: Soustava buněčných membrán. Cytoskelet. Plastidy, mitochondrie, jádro, ribozomy, vakuola, buněčná stěna. Základy histologie: Vznik pletiv a jejich druhy. Soustavy pletiv:  dělivých, krycích, vodivých, základních. Základy organologie: Anatomická stavba, funkce a metamorfózy kořene. Anatomická stavba, funkce a metamorfózy stonku. Anatomická stavba, funkce a metamorfózy listu. Anatomická stavba a funkce květu, základní typy květenství. Anatomická stavba a funkce plodu a semene, základní typy plodů.