Název předmětu

Botanika


Rozsah:

přednášky (týdenní rozsah v hodinách):

2

 

cvičení (týdenní rozsah v hodinách):

2

Literatura

Cronquist A.: The phylogeny and classification of flowering plants, Columbia Univ. Press., 1988
Smejkal M.: Systém a evoluce vyšších rostlin. In: Fylogeneze, systém a biologie organismů p. 205-351, 1992
Gurevitch J. et al.: The Ecology of Plants, Sinauer Associates, 2002.Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty s hlavními skupinami rostlin, jejich znaky a fylogenetickými vztahy, podat základní informace z cytologie, anatomie, morfologie a taxonomie rostlin.

Základní anatomické a morfologické charakteristiky užívané při taxonomické determinaci rostlin. Základy cytologie: soustava buněčných membrán, cytoskelet, plastidy, mitochondrie, jádro, ribozomy, vakuola, buněčná stěna. Základy histologie: vznik pletiv a jejich druhy. Soustavy pletiv:  dělivých, krycích, vodivých, základních. Základy organologie: Anatomická stavba, funkce a metamorfózy kořene. Anatomická stavba, funkce a metamorfózy stonku. Anatomická stavba, funkce a metamorfózy listu. Anatomická stavba a funkce květu, základní typy květenství. Anatomická stavba a funkce plodu a semene, základní typy plodů. Determinace běžnějších i ohrožených zástupců středoevropské flóry včetně základních znalostí o jejich ekologii a ochraně