Název předmětu:

Speciální zoologie

Rozsah:

přednášky (týdenní rozsah v hodinách): 2

cvičení (týdenní rozsah v hodinách): 2

Literatura:

Sigmund, L. a kol.: Zoologie strunatců. Praha, UK Praha 1992, 501 s.

Buchar, J. a kol.: Klíč k určování bezobratlých. Praha, Scientia 1995, 293 s.

Papáček, M. a kol.: Zoologie. Praha, Scientia 1994, 1997, 2000, 285 s.

Anotace:

Základní biologický předmět, seznamující se systémem živočichů, biologií jednotlivých taxonomických skupin zejména se zaměřením na význam pro příslušný studijní obor.

Definice a obsah zoologie. Prvoci, charakteristika jednobuněčných živočichů, způsob života a význam. Ploštěnci, hlístice, vrtejši, kroužkovci a měkkýši, skupiny významné jako edafonti, taxony významné ve vodním prostředí a organismy  významné z hlediska veterinárního i humánního lékařství (paraziti). Členovci - charakteristika, taxonomie a prakticky významné skupiny kmene. Korýši - základ systému, biologie a významné druhy. Morfologie, anatomie a ekologie hmyzu. Strunatci - charakteristika kmene. Obratlovci - obecná charakteristika, systém. Kruhoústí, paryby: charakteristika, biologie, ekologie skupin. Ryby - základy morfologie, fyziologie a ekologie. Obojživelníci a plazi - biologie, systém, ekologie. Ptáci: morfologie a fyziologická specifika, přehled systému, ekologická specifika. Savci: morfologická a fyziologická specifika, přehled systému, ekologie skupiny.