Název předmětu:

                  Systematika CITES živočichů

                          KBD

Rozsah:

                        přednášky (týdenní rozsah v hodinách):  2

                        cvičení (týdenní rozsah v hodinách):  2

Literatura:

-----: CITES, Úmluva o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin. Příloha Zpravodaje MŽP, Praha, Zpravodaj MŽP 6/2003, 42 s.

Anderson, D.T.: Invertebrate zoology. Oxford, Oxford University Press 1998, 488 s.

Nybakken, J.W.: Marine biology: an ecological approach. 5th ed., San Francisco, Benjamin Cummings 2001, 515 s.

Pough, F. H. a kol.: Vertebrate Life. Upper Saddle River, New Jersey, Prentice Hall 1996,  568 s.

Jameson, E. W.: Patterns of Vertebrate Biology. New York, Springer - Verlag 1981, 477 s.

Anotace:

Cílem předmětu je seznámit posluchače s taxonomií, rozšířením a základní biologií živočichů zařazených do jednotlivých kategorií CITES – přílohy I, II a III, event. A, B, C, D.

Přehled zástupců jednotlivých taxonomických skupin živočichů, zařazených v přílohách I, II, III CITES: Kmen Cnidaria – třídy Anthozoa, Hydrozoa. Kmen Mollusca – třídy Bivalvia, Gastropoda. Kmen Annelida, třída Hirudinoidea. Kmen Arthropoda, třídy Arachnida, Insecta. Kmen Chordata, třídy Elasmobranchii, Actinopterygii, Sarcopterygii, Amphibia, Reptilia, Aves, Mammalia. Rozšíření jednotlivých taxonů, základní údaje o jejich biologii, typu ohrožení, problematika ochrany. Specifikace zařazených taxonů z hlediska začlenění do jednotlivých příloh.