Název předmětu:

Zemědělská zoologie  

KBD/ZZOOL

Rozsah

přednášky (týdenní rozsah v hodinách):  2

cvičení (týdenní rozsah v hodinách):  2

 

Literatura:

Sigmund, L., Hanák, V., Pravda, O.: Zoologie strunatců. Praha, UK 1992, 501 s.

Buchar, J., Ducháč, V., Hůrka, K., Lellák, J.: Klíč k určování bezobratlých. Praha, Scientia 1995, 212 s.

Papáček, M., Matěnová, V., Matěna, J., Soldán, T.: Zoologie. Praha, Scientia 2000, 276 s.

Anotace:

Cílem předmětu je  seznámit studenty  se systémem živočichů a biologií jednotlivých taxonomických skupin, se zaměřením na význam pro zemědělství a navazující obory.

Definice a obsah zoologie, význam pro zemědělství a ochranu přírody. Prvoci - biologie a význam. Ploštěnci, hlístice, vrtejši, kroužkovci a měkkýši, skupiny významné jako edafonti, ve vodním prostředí a organismy  významné hygienicky. Členovci - charakteristika, taxonomie a významné skupiny kmene. Korýši  - základ systému, biologie. Morfologie, anatomie a ekologie hmyzu. Strunatci - charakteristika kmene. Kruhoústí, paryby - charakteristika, biologie. Ryby - základy morfologie, fyziologie a ekologie. Hospodářsky významné druhy. Obojživelníci a plazi - biologie, systém, bioindikační význam a ochrana. Ptáci - morfologie a fyziologická specifika, přehled systému, význam a problematika ochrany. Savci - morfologická a fyziologická specifika, systém,  domestikace.