Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - Zemědělská fakulta - katedra biologických disciplín

 

 

Témata bakalářských a diplomových prací

 

Ing. Zuzana Balounová, Ph.D. :

botanika, ekologie - témata najdete na osobních stránkách

doc. RNDr. Josef Rajchard, Ph.D.:

zoologie obratlovců - témata najdete na osobních stránkách     konzultační hodiny pro Bp a Dp

Ing. Karel Suchý, Ph.D.:

fyziologie rostlin - témata najdete na osobních stránkách

RNDr. Hana Čížková, CSc.:

ekofyziologie rostlin - témata najdete na osobních stránkách

 

Mgr. Michal Berec, Ph.D.

Zoologie - Biologie obojživelníků - témata najdete na  osobních stránkách

 

 

 

Poslední aktualizace: 04.10.2010