Bibliografie

I. Orchideje:

Balounová, Z., Hrabal, P. (1995): Methods for quality assessment of rare plant populations on meadows under various management regimes. Sborník referátů z mezinárodní konference „Zemědělství v marginálních podmínkách“, s. 295-305

Balounová Z. (1997): Ecological functions of carbohydrates stored in tubers of Dactylorhiza majalis. Sborník referátů  z  mezinárodní vědecké konference „IAVS  97“Č. Budějovice, p. 9

Balounová Z. (1997): Příspěvek ke studiu druhu Dactylorhiza majalis. In: Populační ekologie  terestrických orchidejí, Sborník BF JU, Č. Budějovice, s. 81-88

Kindlmann, P., Jersáková, J., Balounová, Z. (eds) (1997): Populační ekologie terestrických orchidejí, Sborník BF  JU,  Č. Budějovice,  95 s.  

Šerá, B., Balounová, Z. (1997): Porovnání dvou druhů prstnatců (Orchidaceae) z hlediska  vertikálního rozložení biomasy a  jejího  energetického obsahu. Sborník BF JU,  Č. Budějovice, s. 89-95

Šerá, B., Balounová, Z. (1997): Biomass allocation in Dactylorhiza majalis (Rereichenb.) Hunt et Summerh.  and Dactylorhiza fuchsii (Druce Soó (Orchidaceae). Sborník referátů  z  mezinárodní vědecké konference „IAVS  97“Č. Budějovice, p. 86-87

Balounová Z. (1999): Vliv pastvy a zastínění na populaci Spiranthes spiralis. Európské vstavačovité (Orchideaceae) – výskum a ochrana II,  Zborník TU,  Zvolen , s.5-14

Kindlmann, P.,  Balounová, Z. (1999): Energy partitioning in terrestrial orchids - a model  for assessing their performance. Ecol. Modelling, 119 (1999) 167-176

Kindlman,n P.,  Balounová, Z. (1999): Flowering regimes of  terrestrial orchids: chaos or regularity? J. Veget. Science 10: 269-273

Šerá, B., Balounová, Z. (1999): Biomass and energy allocation in two orchids - Dactylorhiza majalis (Reichenb.)Hunt et Summerh. and Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó (Orchidaceae). Biológia  54/1, Bratislava, p. 51-59

Wotavová, K., Balounová, Z. (1999): Ekologie terestrických orchidejí – Dactylorhiza majalis. Zbor. z V. vedecké konferencie študentov a doktorandov, SPU Nitra, s.108

Willems, J., Balounová, Z., Kindlmann P. (2001): The effect of experimental shading on seed production and plant survival of Spiranthes spiralis (Orchidaceae), a threatened species in Netherlands. Lindleyana 16: 31-37

Kindlmann, P., Balounová, Z., (2001): Irregular flowering patterns in terrestrial orchids theories vs. Empirical data. Web. Ecology 2/2001: 75 - 82   

Rajchard, J., Balounová, Z. (2001): Serapias lingua L. ve španělské provincii Extramadura. Interorchid 2001, sborník referátů z mezinárodní konference, Brno 16. 3. - 17. 3. 2001, s. 119 – 120

Rajchard, J., Balounová, Z. (2001): Macodes petola (Bl.) Lindl., ekologie a kultivace. Interorchid 2001, sborník referátů z mezinárodní konference, Brno 16. 3. - 17. 3. 2001, s. 89 - 94.

Balounová, Z. (2001): Rozmnožování versus salep. Sb. ref. z mezinárodní konference Interorchid 2001, 16.-17. 3. 2001, MZLU Brno, s 121-124 .

Balounová, Z., Procházka, J. (2002): Mohou dravci přispět k ochraně orchidejí? Sb. ref. z mezinárodní vědecké konference Ekotrend 3. – 5. 4. 2002,  Č. Budějovice, s.130-132

Wotavová, K., Balounová, Z., Kindlmann, P. (2004).:Factors afecting persistence of terrestrial orchids in wet meadows and implications for their conservation in a changing agricultural landscape. Biological Conservation 118:271-279

 

II. Vegetace mokřadů, rybníků a jezer:

Balounová, Z.,  Pecharová, E., Rada, P. (1995): Charakteristika litorálních porostů Nadějské rybniční  soustavy.  Sborník  ZF JU 2/12, Č. Budějovice, s. 23-36

Balounová, Z., Matějka, J., Rajchard, J., Vysloužil, D. (1996): Mokřad chřadnoucí? Sborník z celostátní konference „Mokřady ČR“, Třeboň, s.154

Balounová, Z., Švarc, J., Jandová, M., Čech, L. (1996): Vzkříšený mokřad. Sborník z celostátní konference „Mokřady ČR“, Třeboň, s.154-155

Balounová, Z., Rajchard, J., Vysloužil, D. (1997): Results of monitoring of choosen ecological parameters of intensively used fishculture pond systém. Sborník referátů z mezinárodní. vědecké konference „Agroregion 97, Problematika současného zemědělství a Případové studie I“,  ZF JU, Č. Budějovice: p. 131-132

Balounová, Z., Drábková, M., Rajchard, J. (1999): Evaluation of stands of  Phragmites australis in Rod nature reserve (Czech republic). Sborník referátů z  mezinárodní vědecké konference „Phragmites – dominated wetlands, their  function and sustainable use“, 18.-23. 4. 1999, Třeboň, p. 79

Balounová, Z.,  Drábková, M.,  Rajchard, J. (1999): Rod pond  litoral vegetation. In: Coll. Sci. Pap., Fac, Agric. České Budějovice, Ser. Crop. Sci. 16., 1999(1): 5-11

Pechar, L., Balounová, Z., Rajchard, J. (2002): Impact of eutrophisation on Rod fishpond nature. In: Květ, J., Jeník, J., Soukupová, L. (eds.): Freshwater Wetlands and Their Sustainable Future: A Case Study of the Třeboň Basin Biosphere Reserve, Czech Republic. Man and the Biosphere Series 28, UNESCO & The Parthenon, pp. 169 – 186

Šetlíková, I., Balounová, Z., Lukavský, J., Rajchard, J. (2005): Nepůvodní druh mechovky na Třeboňsku. Živa, LIII, 4: 172 – 174.

Skácelová, O., Rajchard, J., Balounová, Z. (2005): Nadějská rybniční soustava jako součást nivy Lužnice. In: Měkotová, J., Štěrba, O. (Eds.): Říční krajina 3, sborník příspěvků z konference, 395 stran.  ISBN 80-244-1162-8.

Balounová, Z., Rajchard, J., Šmahel, L., Švehla, J. (2006): Pectinatella magnifica – invazní druh mechovky v jihočeské krajině. In: Měkotová, J., Štěrba, O. (eds.): Říční krajina 4. Sborník příspěvků z konference, Olomouc: 8-13. ISBN 80-244-1495-3

III. Revitalizace:

Syrovátka, O., Šír, M., Balounová Z. (1999): Revitalization of headwater area Senotín – a pilot project: inspiration for sustainable development? Sborník referátů z mezinárodní vědecké konference Ekotrend, 18.-19. 3. 1999, Č. Budějovice, p.12-17

Balounová, Z., Stříteský M., Syrovátka O. (1999): Využití revitalizované louky v Senotíně. Sb. ref. z mezinár. Konference  Agroregion 99, s. 157-158

Balounová, Z., Stříteský, M. (2000): Agrobotanické hodnocení travních společenstev na revitalizované louce. Sb. ref. z mezinárodní vědecké konference Ekotrend, 23.-24. 3. 2000, Č. Budějovice

Balounová Z., Syrovátka O. (2001): Filosofie revitalizace. Sb. ref. z mezinárodní vědecké konference Ekotrend,  28.-29. 3. 2001, Č. Budějovice, s.130-132

Balounová, Z., Rajchard, J., Míchal, J. (2005): Příspěvek k doprovodné vegetaci Rýžovního potoka u Svojše v Národním parku Šumava (The contribution of surrounding vegetation of Rýžovní creek near Svojše in the National Park Šumava). Collection of Scientific Papers, Faculty of Agriculture in České Budějovice, Series for Crop Sciences 22, 2005 (1): 33-41.

IV. Ostatní: 

Rajchard J.,  Balounová, Z. 1996: Základy ekologie, skripta ZF JU Č. Budějovice: 116 str.

Rajchard, J., Balounová, Z., Vysloužil, D. (2002): Ekologie 1. Pojem a obsah ekologie, globální prostředí planety a jeho členění, ekologické faktory, působení fyzikálních faktorů na organismy. Učebnice pro BF, ZF a PF JU, Kopp Č. Budějovice

Rajchard, J., Kindlmann P., Balounová, Z. (2002): .: Ekologie 2. Ekologie populací a společenstev, ekologie vodního prostředí.  Učebnice pro BF, ZF a PF JU, Kopp Č. Budějovice

Rajchard, J., Balounová, Z., Květ, J., Šantrůčková, H., Vysloužil, D. (2002): Ekologie 3. Struktura a funkce ekosystému, biogeochemické cykly, chemické faktory prostředí, základy ekologie půdy, ekologie vodního prostředí, aktuální celosvětové ekologické problémy. Učebnice pro BF, ZF a PF JU, Kopp Č. Budějovice, 2002

Rajchard J., Balounová Z. (2000): Sedm let našeho bádání na Třeboňsku. In: Šulcová J, et al. (eds): Třeboňsko 2000. Ekologie a ekonomika Třeboňska po dvaceti letech, s. 318-319, ENKI, o.p.s., Třeboň

Váchal, J., Rajchard, J., Balounová Z., Ondr, P., Procházka, J., Křivan, V. (2004): Review: Struktura a funkce prvků ekologické stability a jejich praktické využití pro trvale udržitelný rozvoj.In: B. Voženílková (ed): Collection of Scientific Papers, Faculty of Agriculture in České Budějovice, Series for Crop Sciences 21, Agroregion 2004,  s.91-101

Balounová, Z., Rajchard, J.(2006): Otazníky kolem CITES. Konference v Českých Budějovicích. Živa, LIV, 3: XLIV

Balounová, Z., Šmahel, L. (2006): Císařská skupina – pozoruhodný porost douglasky tisolisté (Pseudotsuga menziesii) na Třeboňsku. In: Neuhöferová, P. (ed.): Douglaska tisolistá a jedle obrovská – opomíjení giganti. Sborník recenzovaných příspěvků, Kostelec nad Černými lesy, 12.-13.10.2006