Od roku 1989  jako technik na katedře ochrany přírody a rybářství, od roku 2001 odborný asistent na katedře ekologie (nyní katedra biologických disciplín)