Diplomové práce:

Běžící:

Potravní preference vybraných druhů hadů

Stimulace reprodukčního chování vybraných druhů žab v lidské péči

Výskyt a biotopové preference obojživelníků na bývalém tankovém cvičišti u Českých Budějovic

Fylogeneze žab rodu Leptopelis (Leptopelidae)

Možnosti určení geografického původu živočišných a rostlinných produktů pomocí stabilních izotopů kyslíku, vodíku a uhlíku. Izotopový signál kyslíku v keratinu krunýře želv.

Ovlivňuje sociální kontext strukturu hlasu samců rosničky zelené?

 

Témata 2012

Témata diplomových a bakalářských prací 2011

Témata diplomových a bakalářských prací 2010

Témata diplomových a bakalářských prací pro obor BOZO 2009