Od roku 2007 jako odborný asistent na katedře biologických disciplín.