Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - Zemědělská fakulta - katedra biologických disciplín

    doc. RNDr.  Hana Čízková, CSc.

Pracovní zařazení:   odborný asistent v oboru fyziologie  a   

                                ekofyziologie rostlin

Odborné zaměření:  Fyziologie rostlin