Od roku 2005  na katedře biologických disciplín jako odborná asistentka v oboru fyziologie a ekofyziologie rostlin. Od 01.02.2008 jmenována do funkce tajemníka katedry biologických disciplín.