Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - Zemědělská fakulta - katedra biologických disciplín


Ing. Marcela Plsová


Pracovní zařazení: technický pracovník
Odborné zaměření: fyziologie rostlin, knihovna, OBD