Od roku 1991 na katedře ochrany přírody a rybářství, později ekologie (nyní katedra biologických disciplín). Vedoucí katedry od roku 2005.