Bibliografie:

Vědecké publikace (uvedené na ISI WOS   )    

Reichel, F., Ševčíková, E., Rajchard, J., Šváb, I., Mojžíš, J.,Čáslavka, J.: Terénní ověření carbetocinu (Depotocinu inj. Spofa) u prasat. Biol. chem. Vet. (Praha), 20, 1984, 3:  213 - 226.
Reichel, F., Ševčíková, E., Rajchard, J., Čáslavka, J., Mojžíš, J., Šváb, I.: Terénní ověření carbetocinu (Depotocinu inj. Spofa) u skotu. Biol. chem. Vet. (Praha), 20, 1984, 2: 153 - 165

Chvalová, V., Hartvich, P., Rajchard, J.: Výsledky použití přípravku Roboran (Spofa) A Roboran H (Spofa) ve velkochovu modrých pesců. Biol. chem. Vet. (Praha), 21, 1985, 4: 345 - 351.

Lidický, J., Píchová, D., Frydrych, Z., Rajchard, J., Novotný, L.: Investigation of thyroid –hormone and steroid-hormone  secretion in meat type chickens during ontogenesis. Biol. chem. Vet. (Praha), 21, 1989, 3: 199 – 209.

Rajchard, J., Hájek, I., Šerý, M. (2000): Melatonin level in guppy (Poecilia reticulata - Osteiichthyes, Poeciliidae).  Czech. J. Anim. Sci., 45, 2000: 105-111
Rajchard, J., Hájek, I., Šerý, M.
(2000): Circadian biorhythm of melatonin level in swordtail (Xiphophorus helleri).  Czech. J. Anim. Sci., 45, 2000: 153-160
Rajchard, J., Rachač, V.
: Find of bird-pox (variola avium) in blackcap (Sylvia atricapilla). Vet. Med. - Czech, 46, 2001 (3): 78 - 79.
Rajchard, J., Šerý, M., Pachta, Z., Hartvich, P
.: Comparison of basic morphological and selected growth and reproductive characteristics in different lines of guppy (Poecilia reticulata). Biologia, Bratislava,  2001, 56/5: 537 – 543.

Rajchard, J., Rachač, V.: Papilloma squamocellulare in chaffinch (Fringilla coelebs). Vet. Med. – Czech, 48, 2003, (8): 235 – 236.
Rajchard, J., Rachač, V
.: Defective wing development in black-headed gull (Larus ridibundus) – case report. Vet. Med. – Czech, 48, 2003, (12): 373 – 374.

Rajchard, J.: Sex pheromones in amphibians: a review. Vet. Med.-Czech, 50, 2005, (9): 385 – 389.
Rajchard, J., Procházka, J., Kindlmann, P.
: Long-term decline in Common Swift Apus apus annual breeding success may be related to weather conditions.  ORNIS FENNICA 83 (2): 66-72 2006
Rajchard, J.: Antipredator pheromones in amphibians: a review. Vet. Med.-Czech, 51, 2006, (8): 409 – 413.
Rajchard, J. Interspecific and intraspecific chemosignals in birds: a review. Vet. Med.-Czech, 52, 2007, (9): 385 – 391.

Rajchard, J.: Exogenous chemical substances in bird perception: a review. Vet. Med.-Czech, 53, 2008, (8): 412–419.

 


Ostatní původní práce

 

Rajchard, J., Hartvich, P.: Studium průběhu chemických a biologických ukazatelů v rybnících s různými způsoby hnojení. In.: Sborník VŠZ provozně ekonomické fakulty v Českých Budějovicích, řada biologická. 1982, č. 1, s. 51 - 97.

Pecharová, E., Rajchard, J.: Závěry z orientačního biologického průzkumu Bedřichovského potoka vzhledem k navrhované revitalizaci toku. (A biological survery of Bedřichovský brook prior to its revitalization.). Sborník - zootechnická řada, 10, 1993, 1. České Budějovice, SciPP 1993. s. 89 - 85, 7 bibl. záz. MDT 639.313 „Bedřichovský potok“: 581.52: 582

 

Rajchard, J.: Tumorogeneze u ryb Xiphophorus. Biologické listy 61(1): 59 - 69, 1996.

Balounová, Z., Drábková, M., Rajchard, J., Litorální porosty rybníka Rod. Collection of Scientific papers, Faculty of Agriculture in České Budějovice, Series of Crop Sciences 16, 1999 (1): 5-11

Rajchard, J., Kučerová, L., Macků, E., Wotavová, K.: Výskyt a hnízdění potápky roháče (Podiceps cristatus) na Nadějské rybniční soustavě v nivě Lužnice. Collection of Scientific Papers faculty of Agriculture in České Budějovice (Sborník ZF JU, řada zootechnická), 17, 1, 2000, 131 - 145.

Rajchard., J., Novák, R., Macků, E., Mocová, A., Wotavová, K.: Vrubozobí (Anseriformes) Nadějské rybniční soustavy v nivě Lužnice. Collection of Scientific Papers faculty of Agriculture in České Budějovice (Sborník ZF JU, řada zootechnická), 17, 1, 2000, 117 - 129.

Novák, R.,  Rajchard, J.: Výskyt vybraných zástupců čeledi Rallidae v podmínkách intenzívně obhospodařované rybniční soustavy v nivě Lužnice na Třeboňsku. Collection of Scientific Papers faculty of Agriculture in České Budějovice (Sborník ZF JU, řada zootechnická), 17, 2, 2000, 231 - 236

Novotný, J., Rajchard, J.: Orientační sledování druhového složení pěvců (Passeriformes) v litorálu Opatovického rybníka. Collection of Scientific Papers faculty of Agriculture in České Budějovice (Sborník ZF JU, řada zootechnická), 17, 2, 2000, 227 - 230.

Rajchard, J., Vokounová, H.: Příspěvek k výskytu synantropních druhů sov v zemědělské krajině Třeboňska. Collection of Scientific Papers faculty of Agriculture in České Budějovice (Sborník ZF JU, řada zootechnická), 17, 2, 2000, 223 - 226.

Rajchard, J., Šerý, M., Pachta, Z., Hartvich, P.: Basic biological features of Swordtail (Xiphophorus helleri). Agricultura tropica et subtropica, 37 (2004), ITS CZU Praha, 1:60-64

Váchal, J., Rajchard, J., Balounová, Z., Ondr P., Procházka J., Křivan, V.:  Struktura a funkce prvků ekologické stability a jejich praktické využití pro trvale udržitelný rozvoj.  Collection of Scientific Papers, Faculty of Agriculture in České Budějovice, Series for Crop Sciences 21., 2004 (2): 97-100.

Rajchard, J., Šerý, M., Pachta, Z., Hartvich, P.: Basic biological features of Swordtail (Xiphophorus helleri). Agricultura tropica et subtropica, 37 (2004), ITS CZU Praha, 1:60-64

Balounová, Z., Rajchard J., Míchal, J.: Příspěvek k doprovodné vegetaci Rýžovního potoka u Svojše v Národním parku Šumava. (The contribution of surrounding vegetation of Rýžovní creek near Svojše in the National Park Šumava). Collection of Scitentific Papers, Faculty of Agriculture in České Budějovice, Series for Crop Sciences 22, 2005 (1): 33-41

Křivan, V., Rajchard, J.: Výskyt druhu Anomala dubia (Scopoli, 1763) (Coleoptera, Scarabidae, Rutelinae) v pískovnách v nivě Lužnice na Třeboňsku. (Occurence of the species Anomala dubia (Scopoli, 1763) (Coleoptera, Scarabidae, Rutelinae) in sand pits in Lužnice valley in Třeboň Basin Area). Acta Musei Bohemiae Meridionalis in České Budějovice - Scientiae naturales, 45, 2005, 145 - 148

Křiváčková-Suchá, O., Rajchard, J.: Příspěvek ke květeně pískoven na Třeboňsku (The contribution to flora of sandpit lakes in Třeboň basin area). Acta Musei Bohemiae Meridionalis in České Budějovice – Scientiae naturales, 46, 2006,  153 – 164.
Rajchard, J.,  Balounová, Z., Novák, R., Kindlmann, P. : Indirect Effect of extreme Flooding: Disappearance of Wading Birds Roost caused by Vegetation Turn. Ekológia (Bratislava), 26, 2007, 1:64 – 67.

Ševčík, J., Rajchard, J.: Active food parasitism in the Grey Heron. British Birds, 101, 2008, 92 – 93.

Rajchard, J., Fridrichovský, V., Křiváčková, O., Navrátilová, J.: Colonization by waterbirds of artificial lakes after surface mining: a case study. Acta Zoologica Sinica 54, 2008, (4): 602 – 614.


 

 Monografie

Pechar, L., Balounová, Z., Rajchard, J.:  Impact of eutrophication on Rod fishpond nature. In: Květ, J., Jeník, J., Soukupová, L. (eds.): Freshwater Wetlands and Their Sustainable Future: A Case Study of the Třeboň Basin Biosphere Reserve, Czech Republic. Man and the Biosphere Series 28, UNESCO & The Parthenon, 2001, pp. 169 – 186

 

Příspěvky ve sborníku zahraniční nebo mezinárodní vědecké konference

Rajchard, J., Ševčík, J.: Tetřevovití na Třeboňsku. In: Sborník z mezinárodní konference Tetřevovití - Tetraonidae na přelomu tisíciletí, konané 24. - 26. 3. 2000 v Českých Budějovicích, s. 26 - 27.

Rajchard, J., Balounová, Z.: Serapias lingua L.  ve španělské provincii Extremadura. Interorchid 2001, sborník referátů z mezinárodní konference, Brno 16. 3. - 17. 3. 2001, s. 119 – 120.

Rajchard, J., Balounová, Z.: Macodes petola (Bl.) Lindl., ekologie a kultivace. Interorchid 2001, sborník referátů z mezinárodní konference, Brno 16. 3. - 17. 3. 2001, s. 89 – 94.

Konference se zahraniční účastí

Suchá, O., Rajchard, J.: Stav litorálních porostů na vytěžených pískovnách v nivě Lužnice. Littoral vegetation on sandpit lakes in the Třeboň basin area. Sborník příspěvků studentů DSP z konference s mezinárodní účastí. ZF JU České Budějovice 2003, s. 25 - 29

Suchá, O., Rajchard, J.: Mokřadní vegetace vytěžených pískoven na Třeboňsku. Marsh vegetation of sandpit lakes in Třeboň Basin Area. Sborník příspěvků studentů DSP z konference s mezinárodní účastí. ZF JU České Budějovice 2004, s. 89 - 91.

 

Články v odborných časopisech

Rajchard, J.: Nález ostroretky stěhovavé. Rybářství, 1982, č. 9, s. 199.

Reichel, F., Ševčíková, E., Rajchard, J.: Vubimag inj. - přípravek k léčbě akutních forem hypomagnezémie. Veterinářství, 33, 1983, č. 2, s. 69 - 70.

Rajchard, J.: Farmaceutické přípravky Spofa pro použití v rybářství. Rybářství. 1983, č. 12, s. 267 - 268.

Rajchard, J.: Veterinární přípravky pro ryby. Československé Rybníkářství. 1983, č. 4, s. 117 - 118.

Rajchard, J.: Veterinární přípravky pro vodní drůbež. Československé Rybníkářství, 1984, č. 3, s. 80 - 83.

Rajchard, J.: Ověřování nového antilaktačního přípravku. Inform. zprávy Spofa, 22, 1984, č. 2, s. 7.

Rajchard, J.: Veterinární přípravky Spofa pro ryby. Pohoří - Chotouň, VÚBVL - OKVVI edice Veterinaria - řada 2, 1987, 21 s.

Rajchard, J.: Medikované krmné přípravky. Pohoří - Chotouň, VÚBVL - OKVVI edice Veterinaria - řada 2, 1987, 60 s.

Trávníček, J., Čech, P., Rajchard, J.: Účinek Roboranu H (Spofa) u králíků při deficitní výživě. Veterinářství, 38, 1988, č. 1, s. 25 - 26.

Rajchard, J.: Několik poznámek ke hnízdní biologii rorýse obecného. ŽIVA XXXVII, 1990, 2, s. 85 - 87.

Rajchard, J.: Pozdní hnízdění bekasiny otavní (Gallinago gallinago). Zprávy ČOS, 33, 1991, s. 23.

Rajchard, J.: Pozdní výtěr rybky Pseudorasbora parva. ŽIVA XL, 1992, 1, s. 34.

Rajchard, J.: Vliv klimatických podmínek jara 1991 na průběh hnízdění rorýse obecného (Apus apus). Zprávy ČOS, 36, 1993, s. 20 - 21.

Rajchard, J.: K abnormitám květů. ŽIVA XLIII, 1, s. 14 - 15, 1995.

Rajchard, J.: Pěstování orchideje v láhvi. ŽIVA XLIII, 3, 1995, s. 116 - 117.

Rajchard, J.: Gambusia affinis affinis v Turecku. AT, 38, 1995, 10, s. 19 - 20.

Rajchard, J.: Výtěr Tanichtys albonubes v rašeliníku. AT, 39, 1996, 3, s. 13 - 15.

Rajchard, J.: Akvaristika a ochrana genofondu.  AT, 39, 1996, 4, 27 - 28.

Rajchard, J.: Ryby rodu Xiphophorus v biologickém výzkumu, část I. Bulletin VÚRH Vodňany, 32, 1996, č. 1, s. 39 - 46.

Rajchard, J.: Ryby rodu Xiphophorus v biologickém výzkumu, část II - onkologie. Bulletin VÚRH Vodňany, 32, 1996, č. 2, 70- 75.

Rajchard, J.: Pozdní hnízdění poštolky obecné (Falco tinnunculus). Zprávy ČSO 43, 1996: s. 40.

Rajchard, J.: Hynutí ptactva na pstružích farmách. Ptačí svět III, 1996, 4, 3.

Rajchard, J.: Ryby CHKO Třeboňsko, Osteiichthyes of Třeboň basin BR, Třeboň, Manuscript dep. at Třeboň basin BR administ., 1997.

Rajchard, J.: Stále aktuální problém ochrany ptactva. Ptačí svět 4, č. 2, s. 7, 1997.

Rajchard, J., Pozdní hnízdění rorýse obecného (Apus apus), Zprávy ČSO,  44, 1997, s. 45 - 46

Rajchard, J., Částečný albinismus u rorýse obecného (Apus apus) , Zprávy ČSO, 45, 1997, s. 31

Rajchard, J., Kůra bezu černého (Sambucus nigra) jako doplněk potravy husy velké (Anser anser), Zprávy ČSO, 45, 1997, s. 32

Rajchard, J., Studium melatoninu u ryb, Bull. VÚRH Vodňany, 3, 1997, s. 217 - 222

Rajchard, J., Hartvich, P., Encyklopedie „Akvarijní ryby“ v českém překladu - recenze, Bull. VÚRH Vodňany, 1997, 3, s. 224 - 226

Rajchard, J., Novák, R., Hnízdění volavky stříbřité (Egretta garzetta) a kolpíka bílého (Platalea leucorodia) v kolonii kvakoše nočního (Nycticorax nycticorax) na Českobudějovicku, Sylvia 34 (1998): 93 - 96

Rajchard, J.,  Poznámka ornitologa k článku Trnorep egyptský Uromastyx aegyptia, AT  41, 1,  60 - 61, 1998

Rajchard, J., Poecilia reticulata v přírodě Venezuely. AT 42, 6:16 - 20, 1999

Rajchard, J.: Ptačí druhy společné střední Evropě a Venezuele. Živa 3, 2000, s. 134 - 135.

Rajchard, J.: Poecilia sphenops v přírodě. AT 43, 9, 2000, 21 - 24.

Rajchard, J.:  Původní forma Xiphoophorus maculatus. AT  44, 4, 2001, 16 - 18. 

Hartvich, P., Rajchard, J.: Obojživelníci v potravě vydry říční na Šumavě. Šumava, 6, 2001, 1, 14 - 15.

Rajchard, J.: Ohrožené původní druhy ryb na okraji zájmu ochrany přírody. Ochrana přírody, 56, 5, 2001,  135 - 137.

Vysloužil, D., Rajchard, J.: Orientační sledování druhového zastoupení vážek mokřadních biotopů Přešticka.  Erica, Plzeň, 2002, 10: 107 – 109.

Vašák, P., Rajchard, J.: Pták roku 2004 rorýs obecný. ČSO Praha, 2004, 12 s.

Šetlíková, I., Balounová, Z., Lukavský, J., Rajchard, J.: Nepůvodní druh mechovky na Třeboňsku. Živa, LIII (2005), 4:172-174Rajchard, J.: „Otazníky kolem CITES“ opět v Českých Budějovicích. Živa, 2007, 4: LXI.


Odborná monografie

Tesarčík, J., Rajchard, J.: Veterinární přípravky v chovu ryb. Metodika č. 11, VÚRH Vodňany, 1983. 11 s.


Příspěvky ve sborníku z domácí konference

Rajchard, J., Příklady dvou druhů orchidejí s různou ekologickou valencí z Třeboňska, in: Kindlmann, P., Jersáková J., Balounová, Z., Populační dynamika a ekologie terrestrických orchidejí, Sborník konference BF JU 1997, s. 13 - 16
Vrátilová, K., Rajchard, J.
(1999): Genetika melanismu u ryb rodu Xiphophorus. Sborník konference Ochrana zdraví akvarijních ryb, , 5. -  6. 5. 1999 Vodňany
Rajchard, J., Balounová, Z.: Sedm let našeho bádání na Třeboňsku.  Třeboňsko 2000 – Ekologie a ekonomika Třeboňska po dvaceti letech. Sborník konference konané 12. – 14. 4. 2000, pořádané ENKI Třeboň, Správou CHKO Třeboňsko a Národním komitétem programu MaB UNESCO. s. 318 – 320.
Skácelová, O., Rajchard, J., Balounová, Z.: Nadějská rybniční soustava jako součást nivy Lužnice. PR Rod jako nejcennější část soustavy. In: Měkotová, J., Štěrba, O. (eds), 2005: Říční krajina 3, sborník příspěvků z konference, 395 stran. ISBN 80-244-1162-8.
Balounová, Z., Rajchard, J., Šmahel, L., Švehla, J.
: Pectinatella magnifica – invazní druh mechovky v jihočeské krajině. In: Měkotová, J., Štěrba, O. (Eds.), 2006: Říční krajina 4. Sborník příspěvků z konference, 18.10.2006, Olomouc. ISBN 80-244-1495-3
 

Didaktické publikace  

Vysokoškolská skripta

Rajchard, J., Balounová, Z.: Základy ekologie I, Ekologie vodního prostředí a zoocenologie (Terénní cvičení). Skripta ZF JU České Budějovice, 1996.

Rajchard, J., Základy ekologické fyziologie obratlovců, skripta ZF JU České Budějovice, 161 s., 1999

Rajchard, J., Balounová, Z., Vysloužil, D.: Ekologie 1. Pojem a obsah ekologie, globální prostředí planety a jeho členění, ekologické faktory, působení fyzikálních faktorů na organismy. KOPP Č. Budějovice, 2002, 121 s.

Rajchard, J., Kindlmann, P., Balounová, Z.: Ekologie 2. Biotické faktory – populace, základní modely populační dynamiky, společenstva, potravní řetězce. KOPP Č. Budějovice, 2002, 119 s.

Rajchard, J., Balounová, Z., Květ, J., Šantrůčková, H., Vysloužil, D.: Ekologie 3. Struktura a funkce ekosystému, biogeochemické cykly, chemické faktory prostředí, základy ekologie půdy, ekologie vodního prostředí, aktuální celosvětové ekologické problémy. KOPP Č. Budějovice, 2002, 197 s.