Od roku 2001  jako odborný asistent na katedře ekologie (nyní katedra biologických disciplín).