Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - Zemědělská fakulta - katedra biologických disciplín

Ing. Karel Suchý, PhD.

Pracovní zařazení: odborný asistent
Odborné zaměření: fyziologie rostlin, biologie