Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - Zemědělská fakulta - katedra biologických disciplín

 

 

Ing. Zuzana Balounová, Ph.D. :

botanika, ekologie - seznam najdete v osobním profilu  

doc. RNDr. Josef Rajchard, Ph.D.:

zoologie obratlovců - seznam najdete v osobním profilu

Ing. Karel Suchý, Ph.D.:

fyziologie rostlin - seznam najdete v osobním profilu

RNDr. Hana Čížková, CSc.:

ekofyziologie rostlin - seznam najdete v osobním profilu

Mgr. Michal Berec, Ph.D.

Zoologie - Biologie obojživelníků - seznam najdete v osobním profilu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poslední aktualizace: 04.10.2010