Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - Zemědělská fakulta - katedra biologických disciplín

Správa CHKO Třeboňsko

Agentura ochrany přírody a krajiny, regionální pracoviště České Budějovice

Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR, České Budějovice

Botanický ústav AV ČR, Třeboň

Moravské zemské muzeum, Brno

Přirodovědecká fakulta JU v Č. Budějovicích

Pedagogická fakulta JU v Č. Budějovicích

ZOO Ohrada, Hluboká nad Vltavou
 
S řadou dalších institucí splupracujeme (nebo připravujeme spolupráci) v rámci nově vzniklého oboru Biologie a ochrana zájmových organismů. Seznam spolupracujících institucí naleznete zde.

Poslední aktualizace: 04.10.2010