Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - Zemědělská fakulta - katedra biologických disciplín Studijní materiály

 Kat. biol. disciplín
Aktuality
Biol. a ochr. zájm. org.
Pracovníci
Výuka
Studijní materiály
Výzkumné projekty
Publikace
Diplomové práce
Spolupracující org.
Exkurze

Studijní materiály předmětu Biologie pro 1. ročník AGRO kombinované studium

Studijní materiály předmětu Biologie pro 1. ročník AGRO prezenční studium

Studijní materiály předmětu Fyziologie rostlin pro 1. ročník AGRO kombinovaného studia

Studijní materiály předmětu Fyziologie rostlin pro 1. ročník ZEM a 1.ročník AGRO prezenční studium

Studijní materiály předmětu Fyziologie rostlin pro 2. ročník AEK

Ekologie B pro Zemědělské biotechnologie

Fytogeografie a zoogeografie pro 1. ročník BOZO

Studijní materiály předmětu ZPSR pro 2. ročník BOZO

Studijní materiály předmětu Základy ekologie pro 2_BOZO / Ekologie B pro 1_PÚPN

Studijní materiály Toxikologie rostlin a živočichů

Studijní materiály předmětu Speciální Botanika     ( pro obor BOZO )

Zemědělská botanika pro AEK, BT a ZEM

Studijní materiály předmětu Systematika CITES rostlin ( pro 1. ročník BOZO)

Studijní materiály předmětu Biologie pro 1. ročník AGRO kombinovaného studia

Zemědělská Zoologie

Speciální Zoologie

Studijní materiály předmětu Ekologie mokřadů (předmět pro PF, BF a ZF)

Studijní materiály předmětu Rybářská mykologie

Studijní materiály předmětu Pěstování akvarijních rostlin

Studijní materiály předmětu Anatomie a morfologie rostlin pro 2. ročník BOZO

Studijní materiály předmětu Legislativa ochrany přírody v ČR a EU

Studijní materiály předmětu Systematika CITES živočichů - BOZO

Studijní materiály předmětu Specializované zbožíznalství pro 2. ročník BOZO

Studijní materiály předmětu TERARISTIKA - BOZO 2 ročník

Zásady zpracování vědecké práce pro obory BOZO a PÚPN.