Výzkumné aktivity Katedry biologických disciplín

Pískovny Třeboňska, biologicky zajímavé lokality - obecně

Pískovny Třeboňska - konkrétní aktivity

Pectinatella magnifica - invazní druh mechovky v jihočeské krajině

Porovnání sezónního průběhu výskytu a početnosti vodních ptáků na nádržích po těžbě štěrkopísku a jiných srovnatelných nádržích (poster, 11 MB PDF)

Pre-revitalisation Monitoring and Revitalization Proposal for the Rašeliniště Kapličky’ Peatbog, Šumava Mts. (poster)


upraveno 27.6.2007