Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - Zemědělská fakulta - katedra biologických disciplín

Katedra biologických disciplín zajišťuje výuku těchto předmětů:

Anatomie a morfologie rostlin (garant doc. RNDr. Hana Čížková, CSc.)

Biologie (pro obory Agropodnikání a Pozemkové úpravy a převody)

nemovitostí), garant Ing. Karel Suchý, Ph.D.

Biologie ochrany přírody  ( pedagog PřF. RNDr.Jersáková Jana, Ph.D. )

Bioetika II  ( externí pedagog

Speciální Botanika  ( pro obor Biologie a ochrana zájmových organismů )  

garant Ing. Zuzana Balounová, Ph.D.

Zemědělská Botanika A (pro obory Všeobecné zemědělství, Zemědělské

biotechnologie a Agroekologie)

Botanika pro rybáře  (pro obor Rybářství)

Botanika sukulentních rostlin ( externí pedagog Ing. Libor Kunte, Ph.D.)

Determinace rostlin produktů ( CITES )  (garant doc. RNDr. Hana Čížková,

CSc.)

Determinace živočišných produktů ( CITES )  ( pedagog PřF.doc.RNDr.

Sedláček František, CSc.)

Ekologie a ekofyziologie živočichů (garant Doc. RNDr. Ing. Josef Rajchard,

Ph.D.)

Ekologie A (pro obory Všeobecné zemědělství a Agropodnikání), garant Doc.

RNDr. Ing. Josef Rajchard, Ph.D.

Ekologie B (pro obory Rybářství, Zemědělské biotechnologie a Pozemkové

úpravy a převody nemovitostí)

Ekologie mokřadů  garant :   RNDr, Jan Květ, CSc. (PřF), doc. RNDr. Ing.

Josef Rajchard, Ph.D. (ZF)

Základy ekologie  garant Ing. Zuzana Balounová, Ph.D.

Ekologie rostlin speciálních garant Ing. Zuzana Balounová, Ph.D.

Etnografické artefakty  ( externí pedagog PhDr. Kateřina Klápšťová )

Fyziologie rostlin, garanti Ing. Karel Suchý, Ph.D. a doc. RNDr. Hana Čížková, CSc.
Pěstování akvarijních rostlin, garant Ing. Zuzana Balounová, Ph.D.

Rybářská mykologie, garant Ing. Zuzana Balounová, Ph.D.

Speciální Zoologie (pro obor Biologie a ochrana zájmových organismů) a  

Zemědělská Zoologie  (pro ostatní zemědělské obory), garant Doc. RNDr. Ing. Josef Rajchard, Ph.D.


V rámci zahajování výuky nového oboru bude seznam předmětů postupně rozšířen. V akademickém roce 2006/2007 jsou nově zaváděny předměty

 

Systematika CITES rostlin (garant Ing. Zuzana Balounová, Ph.D.),

Systematika CITES živočichů (garant Doc. RNDr. Ing. Josef Rajchard, Ph.D.)  

Zásady zpracování vědecké práce (garant RNDr. Irena Šetlíková, Ph.D.).

 

V zimním semestru akademického roku 2007/2008 pak předmět

 

Fytogeografie a zoogeografie

Legislativa přírody v ČR a v EU (garant JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D.).

Upozornění! Pod odkazy v této sekci naleznete anotace jednotlivých předmětů. Studijní materiály jsou v sekci Studijní materiály.

Poslední aktualizace: 04.10.2010